/╔Žuja/


  • verb
  • variant:
  • dialects/origins: Standard Shona
See uya
Imperative example
Shona English
huya huya (singular)
huyai huya (plural)
Simple future tense example
Shona English
Ndicha huya I will huya
ucha huya you will huya (singular)
mucha huya you will huya (plural)
acha huya he/she will huya
ticha huya we will huya
vacha huya they will huya
chicha huya it will huya
last updated: Saturday, July 16, 2016 at 4:59:36 PM Central European Summer Time

Shona word of the day

Shona Proverb

Kurera imbwa, rera ino ruma, igo kudzivirira mu pfumvu.