web statistics

VaShona Sitemap


Web Apps

Android

Support

 

Resources

Info

Shona word of the day

Shona Proverb

Mhembwe rudzi kuzvara mwana ane kazhumu.

Trending English Words