/sˈwa/


See ishwa.
last updated: Monday, September 23, 2019 at 4:09:33 PM Central European Summer Time

Shona word of the day

Shona Proverb

N`ai kwadzo nde dze mucheche dze mukuru dzino reva kudya.