/ɗaⁿɗamut͡sa/


  • verb
  • variant:
  • dialects/origins: Zezuru
last updated: Friday, November 8, 2019 at 3:49:45 PM Central European Standard Time

Shona word of the day

Shona Proverb

Kurava mbudzi ne dzisipo kurava ne dzana matowo.

Trending English Words