web statistics


  • dialects/origins: Standard Shona
last updated: Saturday, December 29, 2018 at 4:32:27 PM GMT-05:00

Shona word of the day

Shona Proverb

Charovedzera charovedzera gudo raka kwira mawere kwa sviba.

Trending Shona Words

Trending English Words