web statistics


  • noun , class(5)
  • synonyms:
  • variant:
  • dialects/origins: Karanga, Manyika
See nhire.
last updated: Monday, July 17, 2017 at 6:43:32 AM GMT-04:00

Shona word of the day

Shona Proverb

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Trending Shona Words