word:


  • noun ,
  • class(7),
English translation
bat


  • noun ,
  • class(7),

Noun example: chiremwaremwa


Noun example: chiremwaremwa
ShonaEnglish
chiremwaremwa changu my bat
chiremwaremwa chako your bat
chiremwaremwa chake his/her bat
chiremwaremwa chedu our bat
chiremwaremwa chenyu your bat
chiremwaremwa chavo their bat

Noun example: chiremwaremwa


Noun example: chiremwaremwa
ShonaEnglish
chiremwaremwa changu my
chiremwaremwa chako your
chiremwaremwa chake his/her
chiremwaremwa chedu our
chiremwaremwa chenyu your
chiremwaremwa chavo their

Noun example: chiremwaremwa


Noun example: chiremwaremwa
ShonaEnglish
chiremwaremwa changu my bat
chiremwaremwa chako your bat
chiremwaremwa chake his/her bat
chiremwaremwa chedu our bat
chiremwaremwa chenyu your bat
chiremwaremwa chavo their bat

Noun example: chiremwaremwa


Noun example: chiremwaremwa
ShonaEnglish
chiremwaremwa changu my
chiremwaremwa chako your
chiremwaremwa chake his/her
chiremwaremwa chedu our
chiremwaremwa chenyu your
chiremwaremwa chavo their

Charovedzera charovedzera gudo raka kwira mawere kwa sviba.

Shona proverb