web statistics

Shona Word of the day

Kudzipwa neganda nyama iripo.

Shona Idiom