web statistics


  • noun , class(9)
  • variant:
  • dialects/origins: Standard Shona
See svombonoro
Demonstrative determiners example
Shona English
svumbunuro iyi this svumbunuro
svumbunuro iyo that svumbunuro
Possessive pronouns example
Shona English
svumbunuro yangu my svumbunuro
svumbunuro yako your svumbunuro (singular)
svumbunuro yenyu your svumbunuro (plural)
svumbunuro yake his/her svumbunuro
svumbunuro yedu our svumbunuro
svumbunuro yacho its svumbunuro
svumbunuro yavo their svumbunuro
last updated: Thursday, July 30, 2015 at 10:29:19 PM Central European Summer Time

Shona word of the day

Shona Proverb

Dindingwe rino nakirwa richi kweva iro kana ro kwehwa roti,'mavara angu azara ivhu'.

Trending Shona Words

Trending English Words