web statistics

Shona word of the day

Shona Proverb

Kudada kwe vari mugomo ku kumbira vari pasi mapfihwa.