web statistics


  • noun , class(9)
  • dialects/origins: Karanga, Korekore, Manyika, Zezuru
Any bird; esp., any large edible bird.
English translation
fowl
last updated: Tuesday, September 4, 2018 at 10:07:57 PM GMT-04:00

Shona word of the day

Shona Proverb

Charovedzera charovedzera gudo raka kwira mawere kwa sviba.

Trending Shona Words

Trending English Words