web statistics


See hwayana.
last updated: Saturday, January 12, 2019 at 11:58:42 AM GMT-05:00

Shona word of the day

Shona Proverb

Charovedzera charovedzera gudo raka kwira mawere kwa sviba.

Trending Shona Words

Trending English Words