web statistics


  • noun , class(5)
  • variant:
  • dialects/origins: Afrikaans
See bhikiri.
last updated: Sunday, September 30, 2018 at 1:36:21 AM GMT-04:00

Shona word of the day

Shona Proverb

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Trending Shona Words