web statistics


  • noun , class(5)
  • variant:
  • dialects/origins: English
See bhatiri.
last updated: Thursday, August 23, 2018 at 9:54:58 PM GMT-04:00

Shona word of the day

Shona Proverb

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Trending Shona Words