web statistics

Duramazwi Re Shona


Une mitara piri ye ku tarisa mazwi kubva, mutara ye mazwi e Shona, ne mutara ye mazwi e Chirungu.

 1. Nezve:

  • Duramazwi rino rine 72,592 mazwi e Shona.
  • Duramazwi raka pedzisira kuziviswa musi we Wed, 29 Mar 2017 12:43:36 GMT
 2. Ziva:

  * VaShona Project ino shandisa grave accent, ` nyamba ye ' , mu kuperetera.
  Se muyenzaniso, mu VaShona Project, tino nyora N`anga nyamba ye N'anga.

 3. Domo:

  Ku doma zvirevo ne mazwi shandisa Chidomo Che Shona.

 4. Midzi Ye Mazwi:

  Rino duramazwi rine midzi ye mazwi e Shona chete. Zvino reva mazwi mu duramazwi haana kunyorwa uti a remekedze chinjirudzo.

Izwi re Shona re zuva ra nhasi

chitsoka ndibereke.

Shona Idiom