web statistics

Duramazwi Re Shona

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Shona Proverb