web statistics


  • noun , class(9)
  • dialects: Standard Shona
tsuro, shuro
English translation
bunny


  • noun , class(10)
  • stem :
  • dialects: Standard Shona
Plural of nhohwa.
English translation
bunnies

Shona word of the day

chitsoka ndibereke.

Shona Idiom