Kuneta kwe mukuyi, sadza rino dyiwa ne vagere.

Shona proverb
word:


  • verb,
English translation
wait

Verb example: mirira


Infinitive: kumirira

Present
ShonaEnglish
Ndino mirira I wait
uno mirira you wait
ano mirira he/she wait(s)
tino mirira we wait
muno mirira you wait
vano mirira they wait
Present Continuous
ShonaEnglish
Ndiri kumirira I am waiting
uri kumirira you are waiting
ari kumirira he/she is waiting
tiri kumirira we are waiting
muri kumirira you are waiting
vari kumirira they are waiting
 
Imperfect
ShonaEnglish
Ndaka mirira I
waka mirira you
aka mirira he/she
taka mirira we
maka mirira you
vaka mirira they
Imperfect (Today)
ShonaEnglish
Nd I
w you
he/she
t we
m you
v they
 
Future
ShonaEnglish
Ndicha mirira I will wait
ucha mirira you will wait
acha mirira he/she will wait
ticha mirira we will wait
mucha mirira you will wait
vacha mirira they will wait
Imperative
ShonaEnglish
mirira wait
mirirai wait
 

Shona Word of the day

Top 10 Shona Words April